Βασικό check-up

Εάν θέλετε να πάρετε μια αξιόπιστη εικόνα για τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού σας, μπορείτε να κάνετε έναν βασικό εργαστηριακό έλεγχο. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από αυτόν, θα σας ενημερώσουν για πιθανή αναιμία, λοίμωξη, φλεγμονή, νόσο του ήπατος, διαταραχή του ουροποιητικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT, SGPT, γGT, Χολερυθρίνη
 • CPK
 • Κάλιο, Νάτριο
 • Σίδηρο

Για τις εξετάσεις αυτές πρέπει να είστε νηστικοί 10-12 ώρες. Το πρωί της αιμοληψίας μπορείτε να πιείτε μόνο νερό. Η λήψη των ούρων γίνεται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη μετά από σχολαστικό πλύσιμο της ευαίσθητης περιοχής.