ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. MINI-CHECKUP: 15 Ευρώ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

2. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 12 Ευρώ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: 15 Ευρώ

 • Τ3
 • Τ4
 • ΤSH

4. ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 10 Ευρώ

 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ