Καρδιαγγειακός έλεγχος

Το γνωρίζατε ότι παγκοσμίως σημειώνεται μια καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα; Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στερούν τη ζωή σε 20 εκατομμύρια  ανθρώπους κάθε χρόνο.

Τι φταίει;

Το κάπνισμα, η παχυσαρκία η υπέρταση, η αυξημένη χοληστερίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Μικρές αλλαγές οδηγούν σε μεγάλα οφέλη.

Επισκεφθείτε τον καρδιολόγο σας για ηλεκτροκαρδιογράφημα και κλινική εκτίμηση.

Πριν από αυτό ωστόσο, ελέγξτε: σάκχαρο, χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ουρία, κρεατινίνη και αθηρηματικό δείκτη. (Το κόστος  είναι 18 ευρω).

Ο προληπτικός έλεγχος σώζει ζωές.